“Feliz aquele que transfere o que sabe
e aprende o que ensina…”

Cora Coralina